Optimaliseren database

Business Calls screent en verrijkt je bestand met alle relevante gegevens die je wil. Ook kunnen aanvullende vragen worden gesteld aan de respondent. Ervaring heeft geleerd dat dat over het algemeen extra respons oplevert.
Je eigen database kan Business Calls telefonisch verrijken met up to date gegevens die niet in de markt te koop zijn zoals namen van belangrijke beslissers, e-mailadressen, looptijd van contracten etc.

Daarnaast kan Business Calls je database actualiseren en failliete en verhuisde bedrijven opsporen. Resultaat: minder vervuiling, kostenbesparing en je voorkomt irritatie bij je klanten.